Om Oss


Vår idé och vision kom då vi såg ett behov, att ha närmare kontakt med sin Redovisningskonsult och faktiskt få  förklarat för sig hur företaget går och mår och hjälp att aktivt kunna arbeta proaktivt mot verksamhetens mål. Snarare än att få en bunt med papper vid månadens slut tillsammans med en uppmaning med vad att betala till Skatteverket och ungefär samma procedur vid årets slut.

Det var enligt vår mening inte svårt att förstå majoriteten småföretagare, som ansåg att redovisningen bara var ett nödvändigt ont. Ungefär som ett tandläkaresök, när en bultande visdomstand pockar på att bli utdragen. Helst ska det bara bli gjort så snabbt som möjligt och till en så låg kostnad som det bara går. Sedan gå därifrån och aldrig vända sig om igen, tills det blir dags igen. Känns det igen? Tänkte väl det.

Så ska det givetvis inte vara. Vi vill att ni ska känna att ni har en extern arbetskamrat som hjälper er att förstå verksamheten så att ni kan prestera än bättre mot verksamhetens mål. Vi samarbetar med skattekonsulter och revisorer. Kontakta oss så visar vi hur just ni kan maximera affärererna!